کامپوزیت دندان چقدر دوام دارد؟

کامپوزیت دندان چقدر دوام دارد؟چه راهکار هایی برای افزایش طول عمر و ماندگاری این روش زیبایی وجود دارد؟ آیا مواردی روی این…

علت ایجاد فاصله بین دندان ها چیست و چگونه بسته می‌شود؟

شما ممکن است در طول سالها از دندانهایتان به خوبی مراقبت زیادی کرده باشید. برای مثال همیشه به موقع مسواک زده باشید،…