ایمپلنت بدون درد و جراحی

ایمپلنت بدون درد و جراحی حاصل پیشرفت علم دندانپزشکی بخصوص در زمینه کاشت دندان است. به طور کل کاشت ایمپلنت اگر به…

سینوس لیفت و مراقبت های بعد از آن

سینوس لیفت از درمانهای آماده سازی نواحی بی دندانی قبل یا همزمان با انجام جراحی ایمپلنت است. یکی از جراحی های بازسازی…

پیوند استخوان در کاشت ایمپلنت

پیوند استخوان دندان روشی است که برای افزایش مقدار استخوان در قسمتی از فک که استخوان آن از بین رفته است یا…

X