سینوس لیفت چیست؟

سینوس لیفت چیست؟ درمانی است برای بازسازی نواحی بی دندانی. این جراحی همزمان یا قبل از ایمپلنت انجام میشود. در واقع سینوس…

کاشت فوری دندان

کاشت فوری دندان چیست؟ ایمپلنت فوری یک روش نسبتا جدید برای جاگزینی دندان است. زمانی که به هر دلیلی شخصی دندان خود…

انواع روکش ایمپلنت دندان

انواع روکش ایمپلنت دندان چیست؟ ایمپلنت دندان یک درمان برای جایگزین برای دندان از دست رفته می باشد که شباهت زیادی به…

X