آیا ایمپلنت‌ها به جرم گیری نیاز دارند؟

آیا ایمپلنت‌ها به جرم گیری نیاز دارند؟ ضرورت جرم گیری ایمپلنت دندان یکی از سوالات مهم افرادی است که از ایمپلنت‌ها برای جایگزینی دندان‌های…

اوردنچر یا پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت؟

اوردنچر چیست؟ مزایای اوردنچر چیست؟ تفاوت اوردنچر با پروتز ثابت بر پایه ایپلنت چیست؟ فرق اوردنچر با دندان مصنوعی چیست؟ برای پاسخ…

X