آیا ایمپلنت دندان درد دارد؟

آیا ایمپلنت دندان درد دارد؟ آیا بیمار بایستی درد زیادی را تحمل نماید؟ این سوالی است که خیلی از بیماران می پرسند….

آیا ایمپلنت ها پوسیده می شوند؟

ایمپلنت بهترین درمان برای کسانی که دندان خود را ازدست داده اند ایمپلنت است. همچنین ایمپلنت باعث حفظ تراکم استخوان می شود…

مراقبت های بعد از کاشت ایمپلنت

مراقبت های بعد از کاشت ایمپلنت در روز اول مراقبت های بعد از کاشت ایمپلنت باعث جلوگیری از ایجاد پلاک و باکتری…

X